İşlikli lafbirleşmeleri

Lafbirleşmelerin Bölümneri
(Temel lafların gösterilmesinä görä)

 1. İşlikli lafbirleşmeleri
 2. Adlardan lafbirleşmeleri
 3. Aderlikli lafbirleşmeleri
 4. İşhallıklı lafbirleşmeleri


 • 1. İşlikli lafbirleşmeleri
 • 1. İşlikli lafbirleşmeleri deniler o lafbirleşmelerinä, angıların temel lafı işliktir, iştenniktir yada hal iştenniiydir.
 • Örnek:
 • a) kiyat yazmaa
 • Şiir okumaa
 • Alma toplamaa (temel laflar nışannanmış)
 • ä) Kiyat yazan
 • Türkü çalan
 • Sokaktan geçeräk
 • Örnään 1-inci sırasında,
 • Temel laflar yazmaa
 • Okumaa
 • Toplamaa

işliktir, onnardan koyuler soruş ne? belliedici laflara kiyat, şiir, alma.

 • Örnään 2-nci sırasında temel laflar yazan, çalan, geçeräk iştenniktir hem hal iştenniiydir, onnardan koyuler soruşlar ne? hem neredän? belliedici laflara kiyat, türkü, sokaktan

YazılıDüzenle

İ.İ.Babaloglu, N.İ.Babaoglu, K.K.Vasilioglu, Gagauz Dili hem literatura, 8 Klas, Stiinţa 2003, Ministeril Educaţiel Al Republıcıı, Moldova, Sayfa 22-23