İlham Aliyev

İlham AliyevAzerbaycan Respublikasının prezidenti.

İlham Aliyev

İlham Aliyev 1961-ci yılın sentäbri ayın 18-dä Azerbaycannın Baku baş kasabasında duudu.