İnsan hakların cümlä deklarațiyası

İnsan Hakların Cümlä Deklarațiyası — kabledildi hem bildirildi 217 A (III) Birleşmiş Milletlär Kurulun Genel Asambleyasının kararınnan 1948 yılda dekabrinin 10-da.

Hem bakDüzenle