Ana menüyü aç

Şen

Aşaadakı laflarlan lafbirleşmesi kurun.Onnnarda temel lafların altlarını çizin söläyin, angı söz paylarından kurulu temel laflar, buna görä yazın, angı bölümdän bu lafbirleşmeleri. Kullanın verilmiş örnää.

 • Dökmää
 • Su
 • Seslemää
 • Kızkardaş
 • Pinmää
 • Aaç
 • Etişmää
 • Derä
 • Atlamaa
 • Hendek
 • Girmää
 • İçer
 • Yaşamaa
 • Küü
 • Sandık
 • Aaç
 • Çorba
 • İmää
 • Surtuk
 • Mamu
 • Kalpak
 • Bän
 • Gelmemää
 • Şen
 • Sıravardı
 • Sürçmää
 • Benzemää
 • Anası
 • Yorgun
 • İş
 • Yortu
 • Giiyinmää
 • Tatlı
 • Şeker
 • Kazan
 • Beş
 • Gün
 • Birkaç
 • Üüsek
 • Okadar
 • Onbeş
 • Yakın
 • Gezmää
 • Güleräk
 • Uçan
 • Kuşlar
 • Çüvendä
 • Kaynatmaa
 • Erken
 • Kalkan
 • Aula
 • Girän
 • Sofrada
 • Oturan
 • Yakar
 • Biberlär
 • Akar
 • Sular
 • Toplanmış
 • Bereket
 • Kazılmış
 • Başça
 • Sürülmedik
 • Tarla
 • İstedii
 • Erlär
 • Düzülmüş
 • Evlär
 • Boyanmadık
 • Pencerä
 • Karııştı
 • Fikirlär
 • Örnek : Kesmää, baa, baa kesmää (İşlikli lafbirleşmesi)

Kullanılmış KiyatlarDüzenle

 • İ.İ.Babaloglu
 • N.İ.Babaoglu
 • K.K.Vasilioglu
 • Gagauz Dili hem literatura
 • 8 Klas
 • Stiinţa 2003
 • Ministeril Educaţiel Al Republıcıı
 • Moldova
 • Sayfa 23