Dimitri Barbarov

Dimitri Barbarov — Bulgar yazıcısı.

Duudu Moldovada, Taraklı kasabasında 1 mayda 1949 yılda, yazer şiir, çıkarer petredä hem gazetacılıktan uruşer. O kendi ana dilin Bulgarcanın büük sevicisi. Başardı Kişinöv devlet universitetin jurnalist fakultetini 1981-ci yılda. Büünkü gündä o çalışer bulgar dilinda Bolgarski dlas gazetanın baş redaktoru.

Bu gazeta çıker Taraklı kasabasında da etişer Moldovanın hem Ukrainanın bolgar küülerina. Dimitrinin ayırı şiir kiyadı basıldı Bolgariyada. Bu yazıcı gagauzlarlan büük komuşulukta hem dostlukta yaşeer. Vereriz bizim gagauzların 9-cu klasına Dimitri Barbarovun bir şiirini, çevirdi onu bulgarcadan gagauz dilinä şair Nikolay Baboglu.

Kullanılmış KiyatlarDüzenle

  • İ.İ.Babaloglu
  • N.İ.Babaoglu
  • K.K.Vasilioglu
  • Gagauz Dili hem literatura
  • 8 Klas
  • Sayfa 262
  • Stiinţa 2003
  • Ministeril Educaţiel Al Republıcıı
  • Moldova