Gagauziyanın soţial ekonomika ilerlemesinin strategiyası

Gagauziyanın soţial ekonomika ilerlemesinin strategiyası

Baba Marta (mart) ayın 10-da Gagauziyanın baş kasabasında Moldovada bulunan finans donarları kuruluşların temsilcilerinin Forumu oldu.

Temsilcileri Gagauziyanın 2009-2015 yıllarına soţial-ekonomika ilerlemesinin strategiyasınnan tanıştırdılar.

“Yapmak hem alyans ortaklıınnan erindeki ekonomikaları ilerletmää deyni (DELTA)” proektının çerçevesindä bu Forumu Gagauziya İspolkomu (Bakannık komitetı) hem Soţial İniţiativaları hem İlerlemä İnstitutu (“İDİS- Viitorul”) barabar hazırladılar.

Finans tarafından Moldovadakı Soros Fondu katkıda bulundu.

Forum için konuylan ilgili rusça hem angliyca iki kiyat hazırlandı hem finans donarları kuruluşların temsilcilerinä daatıldı.