Gagauzlarda da respublika vardı

Gagauzlarda da respublika vardı

Bizda da respublika vardı.Bu yıl Harman ayın (avgust) 19-nda Gagauz Respublikasının kuruluş günün 15-ci yıldönümü tamamnandı. 15yıl geeri, bu gündä, gagauz halkının 450 deputatı kendi Üstolan Kongresinä toplanıp, oy birliinnän, Gagauz Respublikasının kurulması için Karar alıp, kendi devletini dünneyä bildirdilär. Bu Kararı büünkü günädän, juridik olarak, hiç birisi silämedi.

Büün gagauzların 1994-cü yılın Kırım ayında (dekabri) Moldova tarıfından verilän Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonom bölgesi var. Ama unutmayalım, ani olmaydı 1990-cı yılın Harman ayın (avgust) 19-zu olmayaceydı 1994-cü yılın Kırım ayı (dekabri) da. Bunu HİÇ BİR KERE unutmayalım lääzım.

Belli ki büün dünnää heptän diişti. Çok işlerä başka bakışlan bakêrlar, çok işlär unuduldu, çok işleri unutturmaa savaşêrlar. Ama gelecek vakıt ta hodulluklan, bekim dä yaş dolu gözlärlän gagauzlar deyäbileceklär: “Bizdä dä Respublika vardı!”