IP adresi

IP adresi - internet bağlı birimleri için verilen bir kodu.