Kendi kızını öldürän babu

Kendi kızını öldürän babu

V.Moşkovun: Наречие Бессарабских гагаузов (1904 yıl) kiyadından Varmış bir däduylan bir babu, ama onnarın ikinciliktäymiş işleri. Babunun varmış bir kızı, dädunun da varmış bir kızı. Şindi babu çok görümüş dädunun kızını da hep därmiş däduya: “Kaybet bu kızı”. Ama dädunun kızı işleyänmiş, ama babunun kızı hayırsızın birisiymiş.

Şindi dädu yok näpsın, alayor kızı da götürer daa içinä da brayor orada, da geler yevä. Kızsaydı daa içindä, bulayor bir bordey, yakayor ateşi kız, yapayor kendinä imää. Bir da sıçan çıkayor duvardan da deerkıza: “Doyur beni, mari kaku, günün biri lääzım olurum”.

Doyurayor kız sıçanı. Sıçan gidip varayor. Kız iyer yekmek da yatayor uyumaa. Gecenin bir vakıdı geler ayı da deer kıza: “Mari kız, oynaylım körçepiş. Na sana bu çanı, sän kaç, bän da araycam seni”. Ayı baalayor gözlerni, kız da alayor çanı. O sıçan da geler kıza da deer: “Ver bana çanı da sän git ta otur soba üstündä, bän ayılan oynacäm körçepiş”.

Kız oturayor sobaya, ayı da därmiş kıza: “Hadi, başla çanı çekmää”. Sıçan başlayor kaçmaa, kualayor, kualayor bir türlü tutamayor. Ayı da yorulmuş da demiş kıza: “İsläh körçepiş oynayorsın”. Ayı sabaası gideyor da kıza getirer bir sürü hergelä hem bir sandık ruba. Şindi babu da deer däduya: “Git kızının kemiklerni getir yevä da gömelim”. Dädu koşayor taligayı da gider. Açan yetişer daa içinä, baksa, bir sürü hergelä var.

Hergeleci deer däduya: “Bey dädu, bän seni düündän beri bekleerim”. Dädu alayor kızını, hergeleciyi da haydayorlar hergeleyi. Yetişeyorlar yevä. Şindi babu däduya raat vermeyor: “Götür benim kızımı da benim kızım da kazansın”. Dädu götürer babunun kızını da brayor daa içindä. Kız gider bordeya. Geler ayı da deer kıza: “Hadi oynaylım körçepiş”. Kız deer: “Bän bilmeerim oynamaa”.

O da deer: “Bän seni yüredirim”. Verer kıza çanı, kız başlayor çannan kaçmaa, ayı da başlayor kızı yöldürmää, sevinmeliktän tuttu deyi kızı. Açan bakayor kıza, kız yölü. Ayı gider daa içinä. Şindi babu yüfkesindän kendini paralayor. Ondan sora dädu yeverer kızını, yapayor bir büük düün da beni da çırayor. Ama benim vakıdım yoktu düünä gitmää, dädu küstüydü bana, gitmedim düünä deyi.