"İvan Konstandoglu" sayfasının sürümleri arasındaki fark

O küçükkänä, Konstandoglu aylesi represiyalara düştü.<ref name="anasozu.com"/> Bu beterä da, [[Tomay]] küüyündä kaçıp, onnar erleşti Çok Meydan küüyündä.<ref name="anasozu.com"/> Orada İvan Konstandoglu büüdü hem çok yıllar yaşadı.<ref name="anasozu.com"/> İvan akıllı hem terbiedilmiş bir uşak oldu<ref name="anasozu.com"/>, üürendi üüredici, eni yaşamakta kendi erini buldu<ref name="anasozu.com"/>. Şkolalardan kaarä, çeşitli devlet strukturalarında büük erlerdä işledi.<ref name="anasozu.com"/> Çok yıllar oldu Kişinev kasabasının üüredicilik Upravleniyasının başı<ref name="anasozu.com"/>. Üzlärcä insana yol verdi<ref name="anasozu.com"/>.
 
1990-cı yıllarda Moldova üüredicilik Ministrusunun yardımcısı işledi.<ref name="anasozu.com"/> Orada İvan Konstandoglu, durmamayca savaştı, çok çalıştı, ani gagauz dili latin grafikasına geçsin deyni, ani gagauzlar kendi ana dilini üürensinnär<ref name="anasozu.com"/>. Zaamet etti, ani Kişinev Pedagogika Üniversitetında gagauzromın hem romıngagauz dilindä gagauz grupaları olsun.<ref name="anasozu.com"/>.
 
==Nışannarı==
1.392

değişiklik