"Mihail Kolsa" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Açan 11 yaşını doldurdu, aylesi represiya dalgalarınnan Kurgan oblastına kaldırıldı<ref name="meydangazetasi">[http://www.meydangazetasi.com/m-haber-3868.html МİHAİL KOLSA]. meydangazetasi.com</ref>; onun aylesini 1949-cu yılda Sibirä, Kurgan bölgesinä kaldırdılar. 1956-ci yılda aylesinnän döndülär geeri, Bucak toprakalrına<ref name="meydangazetasi"/>. 1956-cı yılda orada Çaşa küüyündä o başardı şkolayı. Hep o yılın Kolsa aylesi Moldovaya döndü<ref name="anasozu592"/>.
 
18 yaşını tamnanadıynan onu askera - armataya aldılar<ref name="anasozu592"/>. MihaiMihail Kolsa askerdän sora girer üürenmää Kişinev Ştefan Näga adına muzıka uçilişçesine, 1968-ci yılda başarêr teoretik bölümünä<ref name="meydangazetasi"/><ref name="anasozu592"/>.
 
1968-ci yıldan beeri Mihail Kolsa başladı gezmää gagauz küülerindä, aniki toplamaa hem aaraştırmaa gagauz halk muzıkasını, folklor türkülerini. Yıllarlan yaşardı küülerdä, tanışardı gagauz muzıkacılarınnan, solistlerinnän<ref name="meydangazetasi"/>.
1980-ci yılda çıktı onun plastinkası 21 halk avasınnan hem 16 halk türküsünnän<ref name="meydangazetasi"/>.
 
Mihail Kolsa 1982-ci yılda Mihai Kolsa SSRB hem Moldova kompozitorlar Birliin azası oldu. 1991-ci yılda Moldova Filarmoniyasında “Kadınca” ansamblisindä işlemää başladı. 1993-1996 yıllarda ansamblinin başı oldu<ref name="anasozu592"/> – geçti çalışmaa gagauz halk oyun hem türkü ansamblisinä «Каdınca» nicä önderci<ref name="meydangazetasi"/>. O zamannar kompozitor hep neetlenärdi, plannaardı Komratta ana-bobasının evindä açmaa gagauzların İncäzanaat muzıka muzeyini<ref name="meydangazetasi"/>.
 
1997-ci yıldan 2010-cu yıladan Türkiyedä, [[Ankara]]da [[Gazi Universitetı]]nda muzıka bölümündä çalıştı<ref name="anasozu592"/>.
 
Mihai Kolsa çokÇok yıllar gagauz muzıka folklorunu topladı. 1980-ci yılda, Moskvadakı «Мелодия» firmasında o çıkardı bir plastinka «Музыка гагаузов». Plastinkada yazılıydı 21 gagauz halk avası, hem 16 türkü. 2002-ci yılda artık CD diskla o genä çıkardı bu yaratmaları, ama artık CD disklarda<ref name="anasozu592"/>.
 
KompozitorMihail olarak,Kolsa Mihaikompozitor Kolsaolarak pek çok muzıka yarattı. O, siyutalar hem hor için türkülär, gagauz poetların peetlerinä türkü yazdı<ref name="anasozu592"/>.
 
Hazırladı hem çıkardı 1989-cu yılda “Türkülär”, hem 1995-ci yılda “Türkülär. Korolar” kiyatlarını. Çok muzıka araştırma yazıları yazdı ve hem tiparladı<ref name="anasozu592"/>.
 
MihaiMihail Kolsa çok yıllar gagauz avtonomiyası için çalıştı. Taa Sovet vakıdında avtonomiyanın lääzımnıı işin annadardı genç gagauz yazıcılarına. Bu üzerä da KGB tarafından baskı altında bulundu<ref name="anasozu592"/>.
 
1990-cı yılda, Gagauz Respublikasının kurulma günnerindä, [[Gagauz Milli Gimnası]]nın muzıkasını yazdı. 22 Orak 1990-cı yılda Gimn gagauz halkın Üstolan kongresindä kabledildi<ref name="anasozu592"/>.
1.392

değişiklik