"Azerbaycan gimnası" sayfasının sürümleri arasındaki fark

düzenleme özeti yok
1992-ci yıl may ayın 27-dä parlament kabletti "[[Azerbaycan|Azerbaycan Respublikasın]] Devlet gimnası uurunda" Zakonu. Kanona görä 1919-cu yılda Azerbaycanın Milli Gimnası olarak geçti "Azerbaycan marşı" angısını düzdü hem yazdı büük kompozitor [[Üzeyir Hacıbäyov]] hem peet [[Ähmäd Cavad]].
 
{| borderclass="1wikitable" cellpaddingstyle="5" cellspacing="0" text-align=":center;"
|+'''Gimnanın teksti'''
|-
!|bgcolor="#00B5E2"|<div style="backgrounddisplay:#ffdeadinline;color:#FFFFFF" | ><center>'''Latın alfavitilän'''</center></div>
!|bgcolor="#EF3340"|<div style="backgrounddisplay:#ffdeadinline;color:#FFFFFF" | ><center>'''Kiril alfavitilän'''</center></div>
|bgcolor="#509E2F"|<div style="display:inline;color:#FFFFFF"><center>'''Arab alfavitilän'''</center></div>
|-
|<poem>Azərbaycan! Azərbaycan!
|
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
:Azərbaycan! Azərbaycan!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
:Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
 
Minlərlə can qurban oldu,
:Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Sinən hərbə meydan oldu!
:Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Hüququndan keçən əsgər,
:Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa!
Hərə bir qəhrəman oldu!
:Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa!
 
Sən olasan gülüstan,
:Minlərlə can qurban oldu,
Sənə hər an can qurban!
:Sinən hərbə meydan oldu!
Sənə min bir məhəbbət
:Hüququndan keçən əsgər!
Sinəmdə tutmuş məkan!
:Hərə bir qəhrəman oldu!
 
Namusunu hifz etməyə,
:Sən olasan gülüstan,
Bayrağını yüksəltməyə
:Sənə hər an can qurban!
Namusunu hifz etməyə,
:Sənə min bir məhəbbət
Cümlə gənclər müştaqdır!
:Sinəmdə tutmuş məkan!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan<ref>http://www.e-qanun.az/framework/7087 ''AZƏRBAYCAN MARŞI''. Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında. Retrieved 25 November 2017.</ref>!</poem>
|<poem>Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!
Еј гәһрәман өвладын шанлы Вәтәни!
Сәндән өтрү ҹан вермәјә ҹүмлә һазырыз!
Сәндән өтрү ган төкмәјә ҹүмлә гадириз!
Үчрәнҝли бајрағынла мәсʼуд јаша!
Үчрәнҝли бајрағынла мәсʼуд јаша!
 
Минләрлә ҹан гурбан олду,
:Namusunu hifz etməyə,
Синән һәрбә мејдан олду!
:Bayrağını yüksəltməyə,
Һүгугундан кечән әсҝәр,
:Namusunu hifz etməyə,
Һәрә бир гәһрәман олду!
:Cümlə gənclər müştaqdır!
 
Сән оласан ҝүлүстан,
:Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Сәнә һәр ан ҹан гурбан!
Сәнә мин бир мәһәббәт
Синәмдә тутмуш мәкан!
 
Намусуну һифз етмәјә,
:Azərbaycan! Azərbaycan!
Бајрағыны јүксәлтмәјә
:Azərbaycan! Azərbaycan!
Намусуну һифз етмәјә,
|
Ҹүмлә ҝәнҹләр мүштагдыр!
::Азәрбајҹан!, Азәрбајҹан!
Шанлы Вәтән! Шанлы Вәтән!
::Еј гәһрәман өвладын шанлы Вәтәни!
Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!
Азәрбајҹан! Азәрбајҹан<ref>https://maxmuland.nethouse.ru/page/813236 ''АТРИБУТЫ АЗЕРБАЙДЖАНА''. Сайт учителя начальных классов
Тагиевой Сарии Сахибовны города БАКУ. Maxmuland.nethouse.ru.</ref>!</poem>
|<poem>آذربایجان! آذربایجان!
ای قهرمان اولادین شانلی وطنی!
سندن اوترو جان ورمه‌یه جومله حاضریز!
سندن اوتروقان توکمه‌یه جومله قادیریز!
اوچرنگلی بایراقین‌لا مسعود یاشا!
اوچرنگلی بایراقین‌لا مسعود یاشا!
 
مینلرله جان قوربان اولدو،
::Сәндән өтрү ҹан вермәјә ҹүмлә һазырыз!
سینن حربه میدان اولدو!
::Сәндән өтрү ган төкмәјә ҹүмлә гадириз!
حقوقوندان کچن عسکر،
::Үч рәнҝли бајрағынла мәсуд јаша!
هره بیر قهرمان اولدو!
::Үч рәнҝли бајрағынла мәсуд јаша!
 
سن اولاسان گولوستان،
::Минләрлә ҹан гурбан олду,
سنه هرآن جان قوربان!
::Синән һәрбә мејдан олду!
سنه مین بیر محبت
::Һүгугундан кечән әсҝәр!
سینه‌مده توتموش مکان!
::Һәрә бир гәһрәман олду!
 
ناموسونو حیفظ اتمه‌یه،
::Сән оласан ҝүлүстан,
بایراقینی یوکسلتمه‌یه
::Сәнә һәр ан ҹан гурбан!
ناموسونو حیفظ اتمه‌یه،
::Сәнә мин бир мәһәббәт
جومله گنجلر موشتاقدیر!
::Синәмдә тутмуш мәкан!
شانلی وطن! شانلی وطن!
 
آذربایجان! آذربایجان!
::Намусуну һифз етмәјә,
آذربایجان! آذربایجان!</poem>
::Бајрағыны јүксәлтмәјә,
::Намусуну һифз етмәјә,
::Ҹүмлә ҝәнҹләр мүштагдыр!
 
::Шанлы Вәтән! Шанлы Вәтән!
 
::Азәрбајҹан!, Азәрбајҹан!
::Азәрбајҹан!, Азәрбајҹан!
|}
 
== Baalantılar ==
 
* Muzika - [[Üzeyir Hacıbeyov|Üzeyir Hacıbäyov]]
* Laf - [[Ähmäd Cavad]]
 
== Dış baalantılar ==
 
* [http://www.azer.com/aiweb/categories/music/AudioPages/arealaudio/az_hymn_independence.ram Azerbaycan Milli Gimnası]
 
Anonim kullanıcı