Melilla

Melilla - Afrika kontinentda İspaniyaya baalı avtonom devleti.

Melilla
Bayrak Arma
Bayrak

Arma

Konum
dil İspan dili
Para Euro (EUR)