Palau

Palau - Okeaniyada bir devlet.

Palau
Belau
Bayrak Arma
Bayrak

Arma

Konum
v  d  e