Peyzaj o bir erin resimi, naturanın bir köşesi, ya küüyün, kasabanın bir kenarı, ani literatura yaratmanın içindeliinnän personajlarınnan baalı. Peyzajlan yazıcı olur taa derindän göstersin durumun kötü, ya çok ii olduunu, personajların da sevinmeliindä peyzaj, natura olur gösterilsin açık güneşli, lüzgersiz, otlar eşil, kuşlar çalerlar hem başka. Ama personaj kahırdaysa, yakınsa cellat düüş, ya ölüm, ozaman peyzaj da olur karahalda (hava lüzgerli, yaamurlu çimçirikli gök gürlemeleri, otlar senik, kışın olur borannar, fırtınalar hem başka)

Peyzaj resim

Örnek : Yazıcı Dionis Tanasoglu Uzun kervan romanında Tudorki hem Gandi için annadırkan yazdırer Ulu daayın peyzajını. Daa-sık aaçlar, içi karannık, güneşsiz lüzgerli, dolay uultulu. Bununnan gösterili zamanın durumu (cenk gider, kan döküler Gandi hem Tudorki katılı pek korkunç olaylarda) peyzaj da yansıter taman bu durumu.

Kullanılmış kiyatlar diiştir

  • İ.İ.Baboglu
  • N.İ.Baboglu
  • K.K.Vasilioglu
  • Gagauz dili hem literatura
  • 8 klas
  • Stiința
  • 2003
  • Ministerul Educatiel Al Republıcıı
  • Moldova
  • s.153