Poyraz Makedoniya

Poyraz MakedoniyaEvropa'da bir devlet.

Poyraz Makedoniya
Северна Македонија
Bayrak Arma
Bayrak

Arma

Konum
Başkent Üsküp
prezident Gorge İvanov
v  d  e