Realizma

Realizma bu literaturanın hem incäzanaatın metodu. Ona görä literatura yaratmaları düşer göstersin, annatsın, resimnesin yaşamayı ölä, nicä o var halizdän ya ölä nicä var nasıl olsun. Diil çoktan kuvet başları, politikacılar bu metodun yardımınnan çalıştılar, karışıp incäzanaat işlerinä, doorutmaa onnarı kendi politika intereslerinä görä, ama butürlü onnar literaturayı incäzaanatları şaşırttılar kendi uurundan, yaratmaların ilerlemesi düştü aşaa.

Onnar annayamazdılar ya istemäzdilär annamaa, ki haliz olayları var nasıl annatmaa aylanıp ta süretli. Hem istemäzdilär tanımaa, ki incäzanaatlar ilerlesin deyni onnara olmaz karışsın kimsey ne politikacılar, ne padişahlar. Sade kesin serbest literatura, incäzanaat var nasıl çiçeklensin, açılsın bütündän. Bizim gagauz literaturamızda halizlik (realizma) metodunu kullanmış poet Stepan Kuroglu Harmanda annatmasında Nikolay Baboglu kısa annatmasında Kulilär.

Literaturada Realiza TemsilcileriDüzenle

Kullanılmış kiyatlarDüzenle

  • İ.İ.Baboglu
  • N.İ.Baboglu
  • K.K.Vasilioglu
  • Gagauz dili hem literatura
  • 8 klas
  • Stiința
  • 2003
  • Ministerul Educatiel Al Republıcıı
  • Moldova
  • s.157