Türkiye İşbirlii Kalkınma Agenstvosu

Türkiye İşbirlii Kalkınma Agenstvosu moldovalılara yardım yaptı TİKA (Türkiye İşbirlii Kalkınma Agenstvosu) eni bir iilik yaptı: Kişinêuda yaşayan 150 ayleyä 6 bin dolarlık iyecek (un, şeker, saa yaa, oloy, çay, pirinç) yardımı.

“TİKA tarafından verilän yardımmnar hep taa çok gagauzlara hem Gagauziya tarafında yapıldı. – deer TİKA Kişinêu koordinatoru Nevzat YEŞİLER. - Şindi karar aldık bir yardım Kişinêuda yaşayan moldovalı fıkaara aylelerä yapmaa. Bu insannarı seçmää deyni çeşitli kuruluşlardan belgä istedik. Sora da onnarın arasın-dan 150 ayleyi seçtik”.

Yardım daatılan depodan, mallan üklü çantaları ellerindä, biri-biri ardına insannar çıkardılar. Birisinä sorduk “Sizä deyni bu yardım nedir?” Cuvabı bir kaçı birdän verdilär: “Yaşamanın ilerlemesi!” – sora, gözleri yaşlan dolu, ekledilär. – Saa olsunnar o insannar, ani bizi düşünmüşlär. Bölä bir zor vakıtta bir iilik hiç beklämäzdik. Biz çok kerä suylan ekmektän sadä suya geçärdik. Şindi biraz raatlayacez”.