Urdu dili

Urdu dili Pakistan'ın ulusal ve resmi dilidir.