Vatanımız


Büük memleketimizdä herbir kişinin vardır knedi köşesi - küüyü, sokaa, evi, neredä o duudu. Buydur onun küçük vatanı, ama bölä küçük ana köşelerindän toplaner bizim büük vatanımız. Vatan çekeder kendi evin eşiindän. O büüktür hem käämildir.


Hepsimizdä o birdir nicä ana. Vatan - o halkımızın anasıydır. Vatan gogorlaner kendi oollarınnan hem kızlarınnan, çalışer onnar için : yardım eder, kuvet verer. Biz severiz vatanımızı! Ama sevmää vatanı - bu geler, ani onun ömürünnän herzaman lääzım yaşamaa. Vatanımız - duuma erimizdir.


(Rusçadan çevirdi Mina Kösä)


 • gogorlanmaa : hodullanma, kabarmaa
 • Neyä geler laflar : Vatan çekeder evin eşiindän • Sän neredä duudun?
 • Annat kendi kasaban ya küüyün için
 • Vatanımızın adı nicäydir?


Kullanılmış kiyatlar Değiştir

 • İ.İ.Baboglu
 • N.İ.Baboglu
 • K.K.Vasilioglu
 • Gagauz dili hem literatura
 • 8 klas
 • Stiința
 • 2003
 • Ministerul Educatiel Al Republıcıı
 • Moldova
 • s.93