Azerbaycan Kasabalar Listası

Ązərbaycanın Şəmkir bölgəsinin şəhərə bitişik əraziləri.Düzenle

Morul,Sərxan,Posanlı,Qaryağdı,Lirən,Xilabası,Zamandağ,Dəbim liyan,Şıxlıkəsən