Azerbaycan dili

Azerbaycan türkçesi (azerb. Azərbaycan dili) oguz dil grupuna aittir. Azerbaycanın ofițial dili "Azerbaycan dili"dir.

Azerbaycan türkçesi kartası

Azerbaycan dilinde Azerbaycanda 10 million, İranda 35 milyon insan konuşuyor. Azerbaycan dili,gagauz dili, anadolu türkçesi , türkmen dili gibi türk dilleri ailesinin oguz grupuna aittir. İrak türkmenneri, Türkiyenin Kars bölgesinde yaşayanlar teräkämä karapapaklar da Azerbaycan dilinde konuşuyor .

XII asırdan yazı dili olan Azerbaycan türkçesi XX asıra kadar arap, 1923-1936 yıllarında latin, 1936-1991 yıllarında kiril alfabesini kullandı. 1991 yılından beri latın alfaviti kullanılıyor. eni latin alfavitilän.

Dış baalantılar

diiştir
v  d  e
Türk dilleri
Ogur Bulgarca† | Çuvaşça | Hunca† | Hazarca† | Türk Avarca†
Uygur Eski türkçe† | Ayniçe²| Çagatayca† | İli türkçäsi | Lopça | Uygurca | Uzbekçä
Kıpçak Altayca | Barabaca | Başkurtça | Krım tatarca¹ | Kumanca† | Karaçay-Balkarca | Karaimcä | Karakalpakça | Kazahça | Kıpçakça† | Kırgızça | Krımçakça | Kumukça | Nogayca | Eski tatarca† | Tatarca | Urum¹
Oguz Afşarca | Azerbaycanca | Krım tatarca¹ | Gagauzça | Horasan türkçesi | Osmanlı türkçesi† | Peçenekçe† | Kaşkayca | Salarca | Türkçe | Türkmence | Balkan Gagauzçası | Urumca¹
Argu Halacca
Sibir Çulımca | Dolganca | Fuy girgis | Hakasça | Şorca | Tofaca | Tuvaca | Günbatısı Yugurca | Sahaca/Yakutça
Nışannar: ¹Birden taa çok grupaya girer, ²Karışmak diller, ³Diil belli, †Ölü dil